pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Lekár / lekárka zaradená do špecializačnej prípravy

Rožňava, Košický kraj – Popis: Lekár bez špecializácie pre oddelenia vnútorné lekárstvo, neurológia, oddelenie dlhodobo chorých, pediatria, neonatológia, rádiológia, úrazová chirurgia, hematológia a transfuziológia, infektológia, fyziatria a liečebná rehabilitácia, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo Pracuje ako lekár bez kvalifikácie, ktorý pracuje pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára, garanta a primára oddelenia Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; Poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky