pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií

Rožňava, Košický kraj – Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií Názov spoločnosti: Mesto Rožňava Text inzerátu: Náplň práce: Prihlášky uchádzačov musia obsahovať: – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska – overené kópie dokladov o vzdelaní – osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti – štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe – súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane- osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti: a) písomná časť: 1. písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej l… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky