pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Vedúci odboru školstva

Rožňava, Košický kraj – Vedúci odboru školstva Názov spoločnosti: Mesto Rožňava Text inzerátu: Náplň práce: Termín doručenia prihlášky je 2.7.2019. Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29 048 01 Rožňava Na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Rožňave“. Prihlášky uchádzačov musia obsahovať: – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska – overené kópie dokladov o vzdelaní, – potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii – štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe – súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá – potvrdenie o zdravot… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky