pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Účtovník

Rožňava, Košický kraj – Účtovník Názov spoločnosti: Obec Nižná Slaná Text inzerátu: Náplň práce: Komplexné vedenie účtovníctva, spracovávanie a kontrola finančných výkazov, zostavenie účtovnej, mesačnej a ročnej závierky, kontrola účtovných operácií podľa štandardov slovenského účtovníctva, kontrola hlavnej knihy a inventarizácia účtov, komunikácia s SP, ZP, DÚ, komplexné spracovanie miezd, správa a účtovanie bankových výpisov, pokladne, knihy jázd a spotreby PHM, účtovanie rezerv, dohadných položiek, opravných položiek, položiek časového rozlíšenia, príprava a zúčtovanie zápočtov – účtovanie faktúr-prijaté, vystavené, zálohové, evidencia, zaradenie, vyradenie majetku, odpisy, komunikácia a príprava podkladov pre audítorov, sledovanie legislatívnych zmien v účtovníctve, ich implementácia, k… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky