pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Účtovník/-čka /- Mzdár/-ka

Rožňava, Košický kraj – Účtovník/-čka /- Mzdár/-ka Názov spoločnosti: Obec Kobeliarovo Text inzerátu: Náplň práce: komplexné vedenie účtovníctva spracovávanie a kontrola finančných výkazov zostavenie účtovnej, mesačnej a ročnej závierky kontrola účtovných operácií podľa štandardov slovenského účtovníctva kontrola hlavnej knihy a inventarizácia účtov komunikácia s poisťovňami a úradmi-spracovanie DPH, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu správa a účtovanie bankových výpisov, pokladne, knihy jázd a spotreby PHM účtovanie rezerv, dohadných položiek, opravných položiek, položiek časového rozlíšenia príprava a zúčtovanie zápočtov – účtovanie faktúr-prijaté, vystavené, zálohové evidencia, zaradenie, vyradenie majetku, odpisy komunikácia a príprava podkladov pre audítorov sledovanie legislatívnych zm… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky