pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Samostatný odborný referent stavebného úradu

Rožňava, Košický kraj – Samostatný odborný referent stavebného úradu Názov spoločnosti: Mesto Rožňava Text inzerátu: Náplň práce: Výkon činností stavebného úradu. Pracovný pomer je možné predĺžiť na dobu neurčitu. Prihlášky posielajte najneskôr do 18.11.2019 na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29 048 01 Rožňava Prihlášky musia obsahovať: – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, – stručný profesijný životopis, – doklady o vzdelaní, – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície, – žiadosť o výpis z registra trestov (vzor sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk-občan- formuláre a tlačivá) – fotokópia vodičského preukazu, – súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vzor súhlasu so spracovan… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky