pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Riaditeľ/ka školskej jedálne

Rožňava, Košický kraj – Riaditeľ/ka školskej jedálne Názov spoločnosti: Mesto Rožňava Text inzerátu: Náplň práce: Riadenie ŠJ. Termín doručenia prihlášky je 12.8.2019. Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie riaditeľ/ka ŠJ". Prihlášky uchádzačov musia obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska overené kópie dokladov o vzdelaní, štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovanie v rozsahu 1-2 strán/A4 Kontaktovať zamestnávateľa:… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky