pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Referent pre investičnú činnosť

Rožňava, Košický kraj – Referent pre investičnú činnosť Názov spoločnosti: Mesto Rožňava Text inzerátu: Náplň práce: Pracovný pomer sa po roku môže predĺžiť na dobu neurčitú. Prihlášky zasielajte najneskôr 09.07.2019 na adresu: Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29 048 01 Rožňava Prihlášky musia obsahovať: – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska – stručný profesijný životopis – doklady o vzdelaní – fotokópia vodičského preukazu – súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá) – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície – potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní preukazujúc… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky