pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Príslušník mestskej polície

Rožňava, Košický kraj – Príslušník mestskej polície Názov spoločnosti: Mesto Rožňava Text inzerátu: Náplň práce: Pracovný pomer je možné predĺžiť na dobu neurčitú. Prihlášky posielajte najneskôr do 30.04.2019 na adresu: Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29 048 01 Rožňava Na obálku napíšte "Výberové konanie príslušník MP". Prihlášky uchádzačov musia obsahovať: – žiadosť – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – stručný profesijný životopis – potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3 mesiace – fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu – fotokópia vodičského preukazu – súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobnýc… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky