pracovné ponuky - informácie

Pracovná ponuka – Administratívny pracovník

Rožňava, Košický kraj – Ponuka je určená pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov, UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti). Po zaslaní životopisu budeme uchádzačov pozývať na osobný pohovor. Prosíme uchádzačov, aby nás nekontaktovali telefonicky. Osobnostné predpoklady analytické myslenie asertivita iniciatívnosť komunikatívnosť ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) praktické myslenie spoľahlivosť Informácie o spo… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky